Usługi dodatkowe

Do każdego pakietu możliwy jest zakup usług dodatkowy, które pomogą Twojej firmie wejść na wyższy poziom ochrony danych osobowych

 

Jednorazowa personalizacja platformy i dokumentacji

Opis usługi:

Wprowadzenie danych podstawowych, opracowanie dokumentacji, uzupełnienie rejestrów,  analiza ryzyka.

 

IOD
OUTSOURCING

Opis usługi:

Pakiet będący usługą outsourcingu zadań dla Inspektora Ochrony Danych w skład, którego wchodzą takie usługi jak:

personalizacja platformy i dokumentacji, outsourcing utrzymania, (aktualizacja) szkolenia, szkolenia .

Outsourcing utrzymania

Opis usługi:

Prowadzenie rejestrów, szkoleń, upoważnień, okresowy przegląd zabezpieczeń, ryzyk. 

 

Szkolenia otwarte RODO dla pracowników

Opis usługi:

Szkolenie otwarte dla pracowników dotyczące wymagań przepisów RODO.

 

Szkolenia e-learningowe dla pracowników

Opis usługi:

Szkolenie e-learningowe dla pracowników dotyczące wymagań przepisów RODO.

 

Doradztwo
prawne

Opis usługi:

Sesja on-line lub zapytaniem mailem w kwestii przepisów ochrony danych osobwych

 

Doradztwo
RODO

Opis usługi:

On-line lub osobiste doradztwo prawne z zakresu przepisów RODO